A Concorde Alapkezelő zrt. közleménye a 2016. december 05 -i közgyűlési határozatokról

A Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 2016. december 05-én, 17:30 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

1/2016 (12.05.) számú határozat
A részvényesek hozzájárulnak, hogy a mai napra, meghívók előzetes kiküldése nélkül összehívott közgyűlés megtartásra kerüljön és határozatot hozzon az ismertetett napirendi kérdésekben.

2/2016 (12.05.) számú határozat
A Társaság „külsős”, a Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatósági tagjai részére a társaság havi 100.000 Ft bruttó Tiszteletdíjat állapít meg. A tiszteletdíj az Igazgatósági tagok részére a kinevezés napjától visszamenőlegesen kifizetésre kerül. A Társaság az Igazgatósági tagok tiszteletdíját évente egyszer év utolsó hónapjában fizeti ki.

 

Budapest, 2016. december 08.
Bilibók Botond
vezérigazgató